تبلیغات
روستای حصار

 
صفحات جانبی
تهیه خاك بستر بذر (جعبه های نشاء)   

تهیه و تنظیم: مهندس بهمن امیری لاریجانی مسئول گروه زراعت مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز و دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس تهران


- خاك مناسب برای پرورش نشاء جعبه ای

تهیه خزانه مناسب به تولید نشاء های مطلوب می انجامد. آماده سازی خاك بستر كشت باید در پائیز تمام شده باشد. در چنین مواردی ، باید 10 تا 20 درصد بیشتر از حد مورد نیاز، اقدام به تهیه خاك نمائیم. مهمترین خصوصیات خاك خوب برای جعبه نشاء، اسیدیته (P H) مناسب، بافت متوسط با مواد آلی كافی و نگهداری آب می باشد. خاك لوم رسی (خاك رس مخلوط با لوم و مواد گیاهی) مناسبترین خاك برای این منظور است. خاك رسی و خاك شنی مناسب این كار نیستند. بهترین نوع خاك بدین منظور، خاك جنگل و خاكی است كه قبلاً برای كشت مورد استفاده قرار گرفته و حاوی مقداری مواد آلی است.

 - مقدار خاك مورد نیاز

مقدار خاكی كه برای یك جعبه لازم است حدود 4 لیتر (5 كیلوگرم) است. عمق بستر خاك در جعبه نشاء باید 2 سانتیمتر باشد و ضخامت خاكی كه برای پوشانیدن بذر مورد استفاده قرار می گیرد باید 5/0 سانتیمتر باشد. جهت تولید نشاء برای سطحی معادل1000 متر مربع از زمین اصلی، نشاء های جوان به 80 لیتر(100 كیلو) خاك و نشاء های نیمه بالغ به 120 لیتر (150 كیلو) خاك نیاز دارند....

 

- تمیز كردن و خشك كردن خاك

 جمع آوری خاك 2 تا 3 ماه قبل از بذر پاشی باید انجام شود. بعد از جمع آوری خاك ابتداء خاك باید بخوبی خشك شود البته قبل از خشك شدن كامل، كلوخهای خاك باید شكسته شده و خرد شود كه در زمان شروع بذر پاشی اقدام به خرد كردن خاك توسط دستگاه كراشر (خاك خــرد كن) و جداسازی سنگ و بقایای گیاهی وعلفهای هرز سال قبل توسط صفحات مشبك (الك) می نمائیم. بخاطر اینكه وجود سنگ یكی از عوامل اصلی در شكستن انگشتیـهای ماشــین نشــاءكار می باشد.

تنظیم PH ( اسیدیته) خاك بستر بذر

بطور كلی باید گفت زمانی بستر كشت برای تولید نشاء های قوی مناسب است كه اسیدیته آن بین 5/4 تا 5/5 باشد. اگر قرار باشد از خاكهائی با اسیدیته 5/6 تا 7 برای بستر كشت استفاده نمود، نیاز به خنثی سازی و تعدیل اسیدیته در سطوح مناسب می باشد. در اصل، عملیات تعدیل اسیدیته باید دو تا سه ماه قبل از زمان بذر پاشی انجام گیرد. پیش از هر چیز دیگر، نمونه خاكها باید جمع آوری و آزمایش شوند. به منظور كاهش یك واحد اسیدیته خاك می توان 100 كیلوگرم خاك بستر را با 100 گرم گل گوگرد مخلوط كرد. در ابتدا، 10 لیتر از كل خاك تهیه شده را با گل گوگرد مخلوط كرده ، سپس مخلوط مورد نظر را با باقیمانده خاك مخلوط می نمائیم كه در این شرایط تركیب یكنواختی بوجود می آید. میزان پودر سولفور لازم به ازاء هر 100 لیترخاك (110 تا 120 كیلوگرم) حدود 200 تا 250 گــــرم می باشد.

 استفاده از كود در جعبه پرورش نشاء

مقدار استاندارد كود در جعبه برای سه عنصر K,P,N به میزان 2 گرم برای هرعنصر در نظر گرفته می شود كه با استفاده از دستگاه میكسر، خاك با كود بخوبی مخلوط می شود .چنانچه خاك بستر بذر از خاك های كوهستانی بوده و از نظر مواد غذائی فقیر باشد، تقریباً 4 گرم كود مصرف میشود. كود های مصرفی ممكن است شامل سولفات آمونیوم، سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم و غیره باشد. چنانچه از كود اوره ، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم استفاده شود با توجه به درصد عناصر موجود در آنها به ترتیب مقدار 5/3 گرم اوره، 4/4 گرم فسفات آمونیوم و 4 گرم سولفات پتاسیم برای هر جعبه استفاده می شود. مصرف بیش از اندازه كود ها ممكن است باعث ضعیف شدن گیاهچه ها به همراه افتادگی برگها بعد از مرحله 5/2 برگی شود. چنانچه نشاءها علائم توقف رشد و كمرنگ شدن برگها را نشان دهند، كود های اضافی باید مصرف شود. از طرف دیگر، برای نشاءهای نیمه بالغ ، همان مقدار كود های اضافی باید در مرحله 5/2 برگی شان بكار روند. به منظور ریشه دهی بهتر نشاء ها گاهاً 2 تا 3 روز قبل از نشاء كاری به ازاء هر 100 جعبه مقدار 500 گرم كود سولفات آمونیوم بعنوان استارتر بكار گرفته می شود.

انتخاب بذر با استفاده از وزن مخصوص

 با سبك و سنگین كردن بذور، بذر های سالم و پر با توجه به وزنشان از دانه های پوك و نیمه پر جداشده و در ته ظرف می نشینند. برای انتخاب بذر می توان از محلولهای آب و نمك، سولفات آمونیوم، خاكستر چوب، خاك رس و غیره استفاده نمود. انتخاب بذر با محلول آب و نمك از متداول ترین روشهاست. روش تهیه محلول برای انتخاب بذر با استفاده از قانون وزن مخصوص اجسام انجام می گیرد ، در مورد استفاده از نمك باید گفت كه 4 كیلوگرم نمك را در 20 لیتر آب خالص حل می كنیم.

ضدعفونی كردن بذور

بذرهای برنج مورد حمله بیماریهای زیادی از جمله باكتریهای مختلف ، بلاست برنج، پوسیدگی طوقه (جیبرلا ) و غیره قرار می گیرند. ضدعفونی بذر ها می تواند از خسارت دیدن بذر ها در اثر بیماریها جلوگیری كند. ضدعفونی بذر با توجه به میزان غلظت سم و مدت زمان انجام كار بر حسب درجه حرارت آب انجام می شود. در مورد بنومیل اگر درجه حرارت آب 15 درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد، باید به مدت 17 تا 18 ساعت از محلول 3 در هزار این سم استفاده شود. چنانچه درجه حرارت آب 10 درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد، به مدت 24 ساعت باید از محلول 3 در هزار استفاده شود. درجه حرارتهای بالاتر آب اثرات ضدعفونی كننده بیشتری دارد. بنابر این نه تنها باید از غلظت پائین تر سم استفاده كرد بلكه باید بذر را مدت زمان كوتاهتری با قارچ كش تیمار نمود. بعد از انتخاب بذور سالم توسط محلول نمك، بذر ها باید كاملاً با آب شسته شوند، سپس در محلول بنومیل 3 در1000 به مدت 17 تا 18 ساعت یا محلول Homai (تیو فانات متیل تیرام 80 درصد) با غلظت 2 در 1000 به مدت 24 ساعت قــــرار می دهیم. بعد از ضدعفونی، بذور مورد نظر را به مدت یك یا دو روز باقی گذارده ، سپس به آرامی آنها را در آب خیسانده تا جوانه بزنند. شستشوی بذور بلافاصله بعد از ضدعفونی، ممكن است باعث كاهش اثرات سم شود.

خیساندن بذر برنج

مجموع درجه حرارت مورد نیاز برای جوانه زنی بذر برنج 100 درجه سانتیگراد میباشد. بطوری كه اگر درجه حرارت آب 10 درجه سانتیگراد باشد، بذر برنج برای جوانه زنی به 10 روز زمان نیاز دارد. چنانچه از آب جاری و یا آب رودخانه در این مورد استفاده شود باید توجه كرد كه درجه حرارت آب تا ساعت 9 صبح ممكن است مناسب نباشد. بهترین شرایط جوانه داركردن بذور در مدت 5 تا 6 روز می باشد. مقدارآب مصرفی به منظور خیساندن بذور باید دو برابر میزان بذر باشد. استفاده از یك ظرف بزرگ در این مورد مطلوب می باشد. به منظور خروج مناسب جوانه از پوسته بذر، علاوه بر آب، اكسیژن نیز مورد نیاز می باشد. بنابراین، با تعویض آب در هر روز یكبار عمل اكسیژن رسانی به خوبی انجام می گیرد. ضمناً از یكنواختی درجه حرارت آب نیز باید اطمینان حاصل كنیم. در روش مكانیزه از حوضچه جوانه زنی بذر استفاده می شود كه دارای هیتر، ترموستات تنظیم دما و سیستم آبپاش بوده كه بطور همزمان حرارت و اكسیژن مورد نیاز بذور را برای جوانه زنی تأمین می كند. چنانچه حوضچه جوانه زنی در دسترس نباشد مراحل عملیات تسریع در جوانه زنــی به شـــرح زیـــر می باشد: كیسه های حاوی بذر را از آب خارج كرده تا اینكه آب اضافی از آن خارج گردد. سپس بذرها را در تشت محتوی آب داغ با درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد به مدت 10 ساعت قرار می دهیم پس از پایان این مدت ، بذرها جوانه های كوچكی به طول 1 میلیمتر به شكل سینه كبوتر تولید می كنند. ااما اگر طویل تر از این شود احتمال دارد كه در حین بذر پاشی شكسته شود. البته مردم ژاپن درجه حرارت 42 درجه سانتیگراد را مدنظر می گیرند كه ممكن است كاربرد چنین آب داغی بلافاصله بعد از خیساندن مطلوبتر باشد. درجه حرارت فوق ممكن است تا 2 درجه سانتیگراد هم كاهش یابد، به همین خاطر باید كوشش كرد تا اینكه درجه حرارت 40 درجه در این مدت حفظ شود كه با استفاده از دماسنج می توان درجه حرارت آب را كنترل نمود. در روش دیگری كیسه های محتوی بذر برنج در حفره ای كه به همین منظور در خاك ایجاد شده قرار می گیرد و روی آنها را بطور كامل با كاه برنج می پوشانند. بذر های برنج در این روش از گرمای ایجاد شده در اثر تخمیر كاه استفاده نموده و جوانه می زنند.

عملیات بذر پاشی

 -كاهش رطوبت بذور

بعد از اینكه بذور از حوضچه جوانه زنی خارج شدند دارای درصد رطوبت بالائی هستند و در هنگام بذر پاشی با ماشین بذر پاش یا توسط دست ایجاد چسبندگی می نمایند. به همین دلیل رطوبت بذور قبل از بذر پاشی باید كاهش یابد كه بدین منظور از دستگاه سانتریفوژ استفاده می شود. بطوری كه كیسه های محتوی بذر را به مدت 3 تا 5 دقیقه در داخل سانتریفوژ قرار می دهیم و رطوبت بذور به این ترتیب كاهش می یابد.

 - جعبه نشاء

جعبه هائی كه در كشور ژاپن ساخته می شوند در اندازه های كوچك هستند، نشاء های رشد یافته در این جعبه ها توسط هر نوع ماشین نشاءكاری بدون توجه با اینكه ساخت كدام كارخانه است قابل استفاده می باشد. جعبه نشاء دارای ابعاد 58 سانتیمتر طول، 28 سانتیمتر عــرض و 3 سانتیــمتر عـــمق می باشد و جنس آنها پلاستیكی می باشد

 - پر كردن جعبه های نشاء با خاك

 برای اینكار ابتداء یك روزنامه (در صورت بزرگ بودن سوراخ جعبه های نشاء) در كف جعـبه قرار می دهیم تا به ریشه ها كمك كنند تا بتوانند شكل حصیری ((M at به خود بگیرند. خاك خزانه باید توسط تسطیح كننده تا عمق 2 سانتیمتر مسطح شود. البته در روش مكانیزه توسط ماشین بذر پاش از روزنامه استفاده نمی شود و تنظیم عمق خاك بستر بذر (2 سانتیمتر) توسط تسطیح كننده قابل تنظیم انجام می شود

 - آبیاری جعبه ها

بعد از ریختن خاك بستر بذر، جعبه ها توسط پمپ آبپاشی می شوندكه بر روی ماشین بذر پاش تعبیه شده و دارای نازلهائی با فشار قابل تنظیم برای آبپاشی است

 - میزان بذر

میزان بذر مورد نیاز برای هر جعبه بستگی به نوع واریته و وزن هزار دانه آن دارد. در ژاپن میزان بذر مورد نیاز برای هر جعبه 36/0 لیتر میباشد. برای 1000 متر مربع تعداد 22 تا 23 جعبه و 21/7 لیتر بذر خشك برنج مورد نیاز خواهد بود. در كشور ما ایران به منظور بذر پاشی واریته های محلی مانند طارم و ارقام پرمحصول به مقدار 120 تا 140 گرم بذر سالم و جوانه دار در هر جعبه نشاء توصیه می شود. بذرپاشی با تنظیم رطوبت بستر بذر آغاز می شود. بذر پاشی زمانی باید انجام گیرد كه رطوبت خاك بستر بذر به سطح 80 تا 85 درصد برسد. همه بذور نباید بطور یكجا مصرف شوند و 10 درصد از بذور باید به منظور بذر پاشی تكمیلی در جاهائی كه غیر یكنواخت (تنك) بذر پاشی شده است، استفاده شوند. سطح بستر بذر به منظور یكنواختی در بذرپاشی و ایجاد پوشش یكنواخت خاك باید صاف و هموار باشد. ضخامت خاك پوششی بذر باید دو برابر قطر بذر برنج باشد. چنانچه 10 تا 20 جعبه پهلوی هم قرار گیرند بذر پاشی راندمان بیشتری خواهد داشت. بعد از آبیاری كامل اقدام به پوشاندن سطح بذور توسط خاك می نمائیم. اگر این عملیات در صبح انجام شود می توان در بعدازظهر جعبه ها را در داخل اتاق جوانه زنی قرار داد. در سیستم مكانیزه ماشین بذر پاش دارای مخزن بذر با میزان پاشش قابل تنظیم بدین منظور می باشد كه قبل از بذر پاشی اقدام به كالیبراسیون آن می نمائیم تا میزان بذر دلـــخواه در هر جعبه تأمین شود

 لزوم استفاده از خاك پوششی

پوشش دادن یكنواخت بستر بذر یكی از عوامل مهم در خروج یكنواخت جوانه ها از خاك می باشد. البته خاكی كه بعنوان پوشش مورد استفاده قرار می گیرد ممكن است همان خاك موجود در جعبه باشد، ولی باید كاملاً عاری از هر گونه عناصر كودی باشد. میزان خاكی را كه بعنوان پوشش برای هر جعبه در نظر می گیریم حدود 38/0 لیتر (440 تا 450 گرم) می باشد. البته خاك پوششی قبل از استفاده باید توسط یك مش با سوراخهائی به قطر 3/1 تا 7/1 میلیمتر غربال شود، سپس مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، كلوخه های بزرگ خاك باید خرد شوند. در سیستم مكانیزه مخزن حاوی خاك پوششی و تسطیح كننده نهائی جعبه نشاء، آخرین بخش ماشین بذر پاش را تشكیل می دهد

مدیریت رویاندن بذر در اتاقك رشد

 بعد از بذر پاشی، جعبه ها باید فوراً در داخل جعبه كشودار پرورش بذر و یا تاریكخانه قرار گیرند، كه در جعبه مذكور (تاریكخانه) درجه حرارت بطور اتوماتیك در32 درجه سانتیگراد كنترل می شود كه این عمل توسط ترموستاتی كه از قبل نصب و راه اندازی شده انجام می گیرد. رطوبت مورد نیاز نیز توسط تشت محتوی آب داغ كه توسط هیتر گرم شده و در قسمت پائین تاریكخانه قرار دارد، بصورت بخار تأمین می شود. بعد از دو روز، جوانه زنی بطور همزمان انجام می شود. در این شرایـــط همه جوانه ها به شكل گیاهچه های ایده آل از خاك خارج میشوند، كه طول كولئوپتیل آنها حدود 2/1 سانتیمتر می باشد. بنابراین، دراین لحظه می توان به مرحله بعدی كه شروع سبز كــــــردن می باشد، وارد شد.

 رویاندن بذر به روش ساده

چنانچه اتاقك رشد در اختیار نباشد، عمل جوانه زنی باید با استفاده از یك روش ساده و به سرعت انجام گیرد. جعبه های حاوی بذر باید در كنار هم بر روی زمین در هوای آزاد و آفتابی قرار گیرند و روی آنها با پلاستیك پوشانده شود (ایجاد گرمخانه). سپس درجه حرارت خاك بستر بذر باید به 30 درجه سانتیگراد برسد كه این عمل از طریق قرار دادن جعبه ها در معرض آفتاب به مدت 2 ساعت انجام می گیرد. از طرف دیگر پوشش پلاستیك از خشك شدن آنها نیز جلوگیری می كند. جعبه های گرم شده باید بصورت ردیف های 20 تائی بر روی هم قرارگرفته و توسط 2 پایه چوبی مكعب شكلی به ابعاد10 سانتیمتر از زمین فاصله گیرند. بعد از پوشاندن جعبه ها توسط پلاستیك، آنها باید توسط حصیر پوشانده شوند. سپس گیاهچه های جوان رشد می كنند و زمانی كه طول آنها به 10 میلیمتر رسید وارد مرحله بعدی یعنی سبز شدن می شوند.

سبز كردن اولیه

بعد از اتمام جوانه زنی، مرحله مقدماتی سبز كردن آغاز میشود. گیاهچه ها وقتی از مرحله پرورش نشاء در اتاقك رویش و یا هر وسیله دیگر پرورش نشاء خارج شدند باید در داخل یك گلخانه، گرمخانه یا تونل پلاستیكی قرار گیرد. این عمل به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای گیاهچه از قبیل طویل شدن طول اولین برگ، توسعه پنج ریشه طوقه ای در گره كولئوپتیلی و جذب تركیبات كودی در خاك و نیز جذب آندوسپرم موجود در بذر انجام می گیرد. موارد ذكر شده پایه و اساس پرورش گیاهچه های سالم و قوی می باشند. در این رابطه، یكی از روش ها این است كه گیاهچه ها در معرض هوا قرار بگیرند، البته نه اینكه كاملاً در معرض هوای آفتابی بیرون قرار گیرند بلكه باید در داخل گرمخانه پلاستیكی قرار گیرند تا اینكه علاوه بر تأمین و جذب اكسیژن از نور مستقیم خورشید نیز در امان باشند. برای محافظت گیاهچه ها از نور خورشید و درجه حرارت بالا در طول روز، و درجه حرارت پائین در شب، از پلاستیك و یا حصیر می توان بعنوان پوشش گرمخانه استفاده كرد. نكته دیگر اینكه درجه حرارت باید طوری كنترل شود كه تفاوت زیادی بین درجه حرارت شب و روز وجود نداشته باشد. سبز كردن باید در مدت سه روز انجام شود. درجه حرارت در روز اول 25 درجه سانتیگراد، در روز دوم 20 درجه سانتیگراد بوده و در روز سوم پوشش پلاستیك را باید برداریم.

 آماده سازی خزانه در زمین اصلی و انتقال جعبه های نشاء به خزانه

در پرورش نشاء مكانیزه سه نوع بستر خزانه وجود دارد كه عبارتند از خزانه آپلند، نیمه آپلند و خزانه مرطوب كه در خزانه های نیمه آپلند و مرطوب مدیریت آبیاری به سهولت انجام می گیرد. در خزانه خشك از گلخانه نیز می توان استفاده نمود بطوری كه نشاء ها بعد از مرحله اولیه سبز شدن به گلخانه منتقل شده و در بستر خشك گلخانه در كنار هم چیده شده و با استــفاده از آبپــــاش آبیاری شــــوند

 - آماده سازی بستر خزانه

زمین انتخاب شده بدین منظور باید با عمق كم شخم زده شود و خاك آن بخوبی خرد گردد. اسیدیته آن باید 5 تا 5/5 باشد كه به منظور كاهش اسیدیته مقدار 30 تا 60 گرم پودر گوگرد در 1 متر بستر خزانه استفاده می شود. كاربرد كود پایه مورد نیاز نمی باشد به خاطر اینكه ریشه نشاء های جوان به مقدار كمی از جعبه خارج و وارد خاك بستر می شوند. پهنای بستر خزانه 6/1 متر (برای قرار دادن دو جعبه در كنار هم ) و ارتفاع آن 10 سانتیمتر بوده و طول آن به دلخواه و بستگی به شرایط و اندازه زمین دارد. بطوری كه برای نشاءكاری یك هكتار، 240 جعبه نشاء مورد نیاز می باشد

 - قرار دادن جعبه ها در بستر خزانه

سطح بستر خزانه باید بسیار صاف و یكنواخت باشد بطوری كه ته جعبه نشاء با سطح بستر خزانه مماس باشد. چنانچه سطح بستر خزانه یكنواخت نباشد آب و مواد غذائی در یك طرف جمع شده و باعث ضعیف شدن نشاء ها در طرف مقابل می شوند .

سبز كردن

وقتی كه مراحل اولیه رویاندن و سبز كردن به پایان رسید یعنی زمانی كه گیاهچه ها به رنگ سبز روشن درآمدند، عملیات سبز كردن باید فوراً آغاز شود. كنترل گیاهچه ها باید به نحوی انجام شود كه سبز شدن آنها در مدت 8 روز به اتمام رسد. در این مدت نیاز های غذائی ضروری گیاهچه باید تأمین شود. سوالی كه در اینجا مطرح است این است كه آیا ریشه های طوقه ای واقع در گره كولئوپتیلی می توانند برای جذب عناصر غذائی در خاك بطور كامل توسعه یابند. توسعه ریشه های طوقه ای به كنترل درجه حرارت و تأمین رطوبت بستگی دارد. زمانی كه اندازه ذرات خاك5 0/0 میلیمتر (بافت متوسط) باشد، ریشه ها به خوبی توسعه می یابند، بخاطر اینكه در چنین خاكی رطوبت بخش های سطحی و عمقی یكنواخت بوده و نفوذ پذیری هوا نیز در آنها بیشتر است.

 كنترل آب و درجه حرارت خزانه :

- كنترل حرارت نشاء جوان پس از سبز شدن در طول روز به حرارتی بیش از 20 درجه سانتیگراد نیاز دارد. اگر درجه حرارت بیش از 30 درجه باشد نشاء ها بصورت میله ای و باریك رشد می كند و در حرارت كمتر از 20 درجه رشد نشاء به كندی انجام می شود. درجه حرارت كافی و مناسب برای رشد نشاء در طول شب بین 15 تا 20 درجه می باشد. حرارت 12 درجه در طول شب برای نشاء مشكل چندانی ایجاد نمی كند در حالیكه پائین آمدن دما تا زیر 12 درجه و بیش از 20 درجه به مدت چندین ساعت رشد فیزیولوژیكی نشاء را دچار اختلال می نماید. به منظور كنترل حرارت خزانه از دماسنج برای ثبت حرارت می توان استفاده نمود و در صورت افزایش بیش از حد حرارت در زیر تونل پلاستیكی با كنار زدن پلاستیك و افزایش تهویه و مدیریت صحیح آبیاری درجه حرارت كنترل خواهد شد.

-مدیریت آبیاری

مدیریت آبیاری به منظور رشد مناسب نشاء ها، تنظیم اسیدیته خاك و كنترل بیماریهای قارچی،كنترل درجه حرارت و ریشه دهی مناسب نشاء ها و تسهیل نشاء كاری با ماشین نشاء كار بسیار مهم می باشد.

 -كنترل بیماریها

با استفاده از مدیریت صحیح آبیاری بیماریهای قارچی در خزانه كنترل می شوند. چنانچه درجه حرارت خزانه پس از انتقال جعبه های نشاء، بالاتر از 30 درجه سانتیگراد باشد و خزانه به مدت چندین روز بدون آب باقی بماند، بیماریهای قارچی از جمله فوزاریوم، پی تیوم و غیره توسعه یافته و باعث مرگ گیاهچه می شوند. برای جلوگیری از این خسارت، پس از انتقال جعبه های نشاء به خزانه اقدام به آبیاری می نمائیم تا حدی كه جعبه های نشاء كاملاً غرقاب گردند. علاوه بر این در طول دوره داشت، چنانچه درجه حرارت در طول ساعات گرم روز بالاتر از 30 درجه سانتیگراد باشد، خزانه به مدت 3 تا 6 ساعت به حالت غرقاب نگه داشته می شود و بقیه ساعات روز اقدام به تخلیه آب و زهكشی خزانه می نمائیم تا حدی كه خزانه كاملاً از آب تخلیه گردد و امكان رشــد كافی ریشـه ها و خروج گاز های مضر فراهم شود.

 -كنترل سرما

برای كنترل سرما در شبها و روز های خیلی سرد می توان خزانه را در طول شب یا روز به حالت غرقاب نگاه داشت. اما با طولانی شدن طول مدت غرقابی مشكلات ماندابی و عدم خروج گاز های مضر باعث صدمه و خسارت نشاء ها خواهد شد. لذا باید نسبت به تخلیه آب از كرتها اقدام نمود و حتی المقدور چندین ساعت در طول روز خزانه بدون آب باشد.

-كنترل گرما

برای كنترل گرما در خزانه خصوصاً در روز های خیلی گرم، قبل از افزایش بیش از حد دما در زیر تونل پلاستیكی، باید با كنار زدن بخش هائی از نایلون اقدام به تهویه خزانه نمود. به منظور كاهش بیشتر دما، غرقاب نمودن خزانه و برقراری جریان آب در آن بسیار ضروری است.

 -تنظیم اسیدیته (PH) خزانه

همانطوریكه آب در كنترل سرما و گرما نقش دارد، مدیریت صحیح آبیاری می تواند اسیدیته خاك خزانه را تنظیم نماید. با غرقاب نمودن خزانه می توان خاكهای اسیدی، قلیائی و آهكی را بسوی خنثی گرایش داد.

شرایط ایده آل نشاءهای برنج به منظور نشاءكاری

در هر نشاء جوان ، نیمه بالغ و بالغ ، نشاء های بسیار خوب آنهائی هستند كه دارای پتانسیل تولید بالائی باشند. در اثر كمبود نور و افزایش تراكم در جعبه نشاء با مشاهده پهنك برگهای پائینی در مراحل اولیه پرورش نشاء ها، ملاحظه می گردد كه برگهای پائینی نشاء های جوان ، نیمه بالغ و بالغ در مقایسه با برگهای بالاتر، بخاطر كمبود نور طویلتر می شوند. نكته قابل توجه در پرورش نشاء ها این است كه نشاء های پرورش یافته باید دارای میانگره های كوتاه تر و ضـــخیم تری باشند. ارتفاع نشاء ها باید به اندازه ای باشد كه تنها برای ماشین نشاءكار مناسب باشد. بنابراین پرورش نشاء های سالم كلید موفقیت كشت برنج است. نشاء ها زمانی كه به مرحله 5/3 تا 4 برگی رسیدند اقدام به نشاءكاری آنها می نمائیم. بدین منظور چند ساعت قبل از نشاءكاری بسته به درجه حرارت هوا اقدام به خارج كردن نشاءها از خزانه نموده تا رطوبت جعبه های نشاء كاهش یابد و نشاءكاری با ماشین نشاءكار به سهولت انجام شود.
طبقه بندی: کشاورزی و باغداری،
[ دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ] [ 16:59 ] [ سعید سوار ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :